21 września, 2023

PlantBalance: pulpit skupiający się na potrzebach ogrodnika

Właściwa decyzja we właściwym czasie, dostosowana do aktualnych warunków w szklarni. To właśnie oznacza PlantBalance.
Jakie funkcje są już dostępne? Jakie pojawiają się nowości? Cor-Jan Holwerda, menedżer produktu w PlantBalance, odpowiada na te pytania.

Informacje zwrotne od hodowców są najważniejszePlantBalance | Cor-Jan Horweda
Dla Cor-Jana cyfryzacja w sektorze rolnictwa nie jest obcym obszarem. Od czerwca 2022 roku w zespole PlantBalance dba o to, aby głos plantatora został usłyszany i uwzględniony w (przyszłych) rozwiązaniach. „Jeśli jest jedna rzecz, którą cenimy w PlantBalance, to to, że tworzymy i stale rozwijamy aplikację, która płynnie dostosowuje się do potrzeb i wymagań hodowcy. W jaki sposób możemy zapewnić rozwiązania, które naprawdę dodają wartość hodowcom? Oznacza to, że aplikacja nigdy nie jest dla nas całkowicie skończona, ciągle wprowadzamy ulepszenia i nowe funkcjonalności. Informacje zwrotne od hodowców są w tym procesie najważniejsze”.

Lepsze decyzje = lepsze wyniki
Aby zapewnić tę elastyczność, kluczowe było stworzenie solidnych podstaw dla aplikacji PlantBalance. „Pięć lat temu dostępna była już aplikacja zawierająca dashboard (pulpit). Miała ogromny potencjał w zakresie dostarczania danych i innowacyjnych spostrzeżeń, ale brakowało powiązania z codzienną praktyką hodowcy. Koncentrując się na tym w ostatnich latach, mamy teraz pulpit nawigacyjny z różnymi funkcjami, a wszystkie mają na celu ułatwienie codziennego życia hodowcy. Nieustannie łączymy dane hodowców z ich wiedzą i doświadczeniem, a także firmami Bayer i De Ruiter, tworząc znaczącą wartość dodaną. Pomaga to hodowcom podejmować lepsze decyzje i osiągać lepsze wyniki.”

Podstawowy plan uprawy stworzony w 30 sekund
Cor-Jan wyjaśnia: „Przede wszystkim hodowca może szybko i łatwo stworzyć plan uprawy. Wystarczy, że wprowadzi podstawowe informacje o uprawie, takie jak odmiana, podkładka, lokalizacja i termin sadzenia. Łączymy to z danymi dotyczącymi infrastruktury szklarni, takimi jak wartość przepuszczalności światła i położenie szklarni względem słońca, a także lokalnymi danymi i prognozami pogodowymi. Uwzględniamy także własną wiedzę na temat cech wybranej odmiany. W ciągu 30 sekund aplikacja generuje plan uprawy dla danej odmiany na nadchodzący sezon wegetacyjny.”

Krok drugi: śledzenie za pomocą wartości granicznych
„Teraz, gdy został utworzony podstawowy plan uprawy, ważne jest dokładne monitorowanie postępów. Dzięki PlantBalance hodowca może śledzić dzienny wzrost za pomocą przejrzystych wykresów przedstawiających kluczowe zmienne uprawy, takie jak klimat, gospodarka wodna i stan upraw. Dzięki temu hodowcy mogą porównać wydajność upraw z podstawowym planem uprawy, szybko zidentyfikować wszelkie odchylenia i podjąć ukierunkowane działania” – mówi Cor-Jan. Hodowcy mogą również porównać swoje plony z wynikami innych hodowców. Dzięki temu porównaniu staje się jasne, gdzie można wprowadzić potencjalne ulepszenia.

Od danych do analizy
PlantBalance idzie o krok dalej dzięki narzędziu analitycznemu. „Za pomocą tego narzędzia analizowane są wszystkie dostępne dane szklarniowe. Hodowcy mogą porównywać zmienne między sobą. Mogą na przykład porównać dwa okresy wzrostu lub przeanalizować temperaturę, wilgotność i przyrost świeżej masy. Dzięki niestandardowym analizom i wizualizacjom hodowcy uzyskują wiedzę potrzebną do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników”.

Najnowsza funkcja: Powiadomienia
Panel PlantBalance już oferuje wiele, ale jak zostało wspomniane, jest to aplikacja która jest ciągle rozwijana i ulepszana. Najnowszym dodatkiem są Powiadomienia. „Dzięki tej funkcji hodowcy otrzymują natychmiastowe powiadomienia, gdy dany parametr szklarni ulegnie zmianie. Może to być spowodowane wahaniami temperatury lub problemem z wodą. Hodowcy mogą dostosować powiadomienia, które chcą otrzymywać, i dopasować je do swoich konkretnych warunków. To tutaj codzienna praktyka hodowcy naprawdę łączy się z wiedzą i doświadczeniem firm Bayer i De Ruiter. Możemy wysyłać ukierunkowane alerty, które mogą zapobiec uszkodzeniom upraw, zapewniając hodowcom realne korzyści. Początkowo testowaliśmy tę funkcję z jednym rodzajem powiadomień i w oparciu o opinie hodowców będziemy nadal rozwijać ten moduł. Wspaniale jest widzieć, że otrzymujemy opinie od hodowców i prośby o dodanie innych powiadomień. Dokładnie taki ma być PlantBalance: aplikacja opracowana wspólnie w oparciu o opinie i preferencje hodowców!”

PlantBalance | Notifications on laptop

Optymalizacja z myślą o hodowcach
Podsumowując, dla Cor-Jana jest jasne: „Mamy solidne podstawy dla aplikacji PlantBalance i będziemy ją nadal optymalizować i rozwijać z myślą o hodowcach. Informacje zwrotne i potrzeby hodowców są dla nas najważniejsze, zarówno jeśli chodzi o rozwijane przez nas funkcjonalności, jak i ustalanie ich priorytetów. Dzięki PlantBalance możemy naprawdę wspierać hodowców i umożliwiać im podejmowanie świadomych decyzji w krytycznych momentach. Zapraszam do śledzenie kolejnych wiadomości!”