september 15, 2023

PlantBalance: een app met de behoeftes van de teler als uitgangspunt

De juiste beslissing, op het juiste moment, afgestemd op de actuele omstandigheden in de kas. Dat is waar PlantBalance voor staat. Maar wat is precies het idee achter PlantBalance? Welke functionaliteiten heeft de app nu al? En welke staan is er nieuw? Cor-Jan Holwerda, productmanager bij PlantBalance, vertelt het u graag.

De feedback van de teler is leidendPlantBalance | Cor-Jan Horweda
Voor Cor-Jan is de digitalisering in de agrarische sector geen onbekend terrein. Hij werkte acht jaar bij het agri-dataplatform 30MHz. Sinds juni 2022 borgt hij binnen het PlantBalance-team dat de stem van de teler gehoord wordt en verwerkt in (toekomstige) oplossingen. “Als we íets belangrijk vinden bij PlantBalance dan is het wel dat we een applicatie neerzetten en doorontwikkelen die naadloos aansluit op de behoeftes en wensen van de teler. Hoe kunnen we oplossingen bieden die écht toegevoegde waarde hebben voor de telers? Dit betekent voor ons automatisch dat de app nooit af is en continu ruimte moet bieden aan aanpassingen en nieuwe functionaliteiten. De feedback van de teler is hierbij leidend voor ons.”

Betere beslissingen = betere resultaten
Om die flexibiliteit te kunnen bieden, was het zaak het fundament van PlantBalance stevig neer te zetten. “Vijf jaar geleden was er al een app beschikbaar. Deze had enorm veel potentie als het aankwam op het opleveren van data en vernieuwende inzichten, maar miste de aansluiting met de dagelijkse praktijk van de teler. Door hier de afgelopen jaren onze pijlen op te richten, staat er nu een dashboard met diverse functionaliteiten die allemaal als doel hebben het dagelijks leven van de teler makkelijker te maken. We combineren steeds de data van de teler met de kennis en ervaring van de teler én die van Bayer en De Ruiter, zo creëren we een enorme meerwaarde. De teler komt hiermee tot betere beslissingen en dus tot betere resultaten.”

In 30 seconden een basisteeltplan
Cor-Jan vertelt: “Allereerst kan de teler snel en makkelijk een teeltplan maken. Het enige dat men hoeft te doen, is de basisinformatie over het gewas invoeren, zoals ras, onderstam, locatie en plantdatum. Wij combineren dat met kas-infrastructurele data, zoals de lichttransmissiewaarde en positie van de kas ten opzichte van de zon en lokale weergegevens en weersverwachtingen. Ook nemen we onze eigen kennis over de eigenschappen van het geselecteerde ras mee. Binnen 30 seconden genereert de applicatie vervolgens een rasspecifiek basisteeltplan: de structuur voor het aankomende teeltseizoen.”

Stap twee: tracken via GuardRails
“Nu het basisteeltplan gemaakt is, is het zaak de vorderingen op de voet te volgen. Met PlantBalance kan de teler de dagelijkse groei volgen aan de hand van duidelijke grafieken met de belangrijkste teeltvariabelen. Denk aan klimaat, waterbeheer en gewasstatus. Zo kunnen de prestaties van de gewassen vergeleken worden met het basisteeltplan. Eventuele afwijkingen zijn snel duidelijk en er kan gericht ingrepen worden”, vertelt Cor-Jan. Op deze trackingpagina kan de teler zijn gewasprestaties ook afzetten tegen die van andere telers. Door deze benchmark is goed zichtbaar waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Van data naar analyse
Vervolgens gaat PlantBalance nog een stapje verder, en wel met de analysetool. Cor-Jan licht toe: “Met deze tool worden alle beschikbare data uit de kas geanalyseerd. De teler kan variabelen met elkaar vergelijken. Zo kan men bijvoorbeeld twee teeltperiodes tegen elkaar afzetten. Of analyses maken van de temperatuur, de vochtigheid, en de toename van het versgewicht. De teler krijgt via maatwerkanalyses en -visualisaties precies die inzichten die nodig zijn om de best mogelijke resultaten te behalen.”

De nieuwste functionaliteit: Notificaties
In het PlantBalance-dashboard kan dus al veel, maar zoals gezegd: het is een app in continue ontwikkeling. Zo is onlangs weer een nieuwe functionaliteit toegevoegd: Notificaties. “Hiermee krijgt de teler direct een waarschuwing wanneer er iets in de kas afwijkt. Denk aan een temperatuurschommeling of een waterprobleem. De teler kan zelf instellen van welke zaken deze een notificatie wil ontvangen en de notificaties ook aanpassen zodat ze aansluiten bij de eigen omstandigheden. Hier komt de dagelijkse praktijk van de teler echt samen met de kennis en ervaring van Bayer en De Ruiter. We kunnen gerichte waarschuwingen sturen waarmee gewasschade voorkomen kan worden en waarvan de teler dus echt voordeel heeft. We zijn begonnen deze functionaliteit te testen met één soort notificatie. Aan de hand van feedback van telers zullen we deze module verder uitbreiden. Het is mooi om te zien dat we volop feedback krijgen van telers en verzoeken voor het toevoegen van bepaalde andere notificaties. Dit is precies zoals PlantBalance bedoeld is: een applicatie die wordt mede-ontwikkeld op basis van de feedback en wensen van de telers!”

laptop with PlantBalance Dashboard and Notifications module

Optimaliseren met de teler voor ogen
Onder aan de streep is het voor Cor-Jan duidelijk: “Er staat een prachtige basis van PlantBalance en we gaan deze, met de teler voor ogen, steeds verder optimaliseren en uitbreiden. De feedback van de teler en diens wensen zijn daarbij voor ons leidend; in de functionaliteiten die we ontwikkelen en in de prioritering daarvan. Zo kunnen wij met PlantBalance de teler maximaal ontzorgen en maken we afgewogen keuzes op doorslaggevende momenten mogelijk. Volg PlantBalance voor nieuwste ontwikkelingen!